Daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi

1. Nəqliyyat vasitələri: Minik avtobilləri; yük avtobilləri; ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat vasitələri; avtobuslar; qoşqular; dəmir yolu nəqliyyatı; su nəqliyyatı və s.

2. Maşın və avadanlıqlar: Istehsal sahəsi üzrə maşın və avadanlıqlar; təsərrüfat sahəsi üzrə maşın və avadanlıqlar; ticarət avadanlıqları; tikinti və təmir üzrə maşın və avadanlıqlar; məişət sahəsi üzrə maşın və avadanlıqlar; texnoloji xətlər; kompüuter texnikası; rabitə vasitələri və s.

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

1.Yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlak ; binalar və tikililər ; bina evlərindəki mənzillər; villalar; bağ evləri; torpaq sahələri və s.

2. Qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlak: Ofislər; ticarət obyektləri; xidmət sahəsi üzrə obyektlər; iaşə obyektləri; anbarlar; qarajlar;İstixanalar və s.

3. Biznesin qiymətləndirilməsi: Müəssisələr; istehsalat kompleksləri; əyləncə və istirahət kompleksləri; investisiya layihələri

Biznes planların hazırlanması

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə biznes planların hazırlanması aşağıdakı sahələri əhatə edir:

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı; qida məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi; yüngül və ağır sənaye məhsullarının istehsalı; nəqliyyat vasitələrinin istehsalı və istismarı; turizm xidməti; tikinti sektoru; mebel sənayesi; elektrik materiallarının istehsalı və s.

BANKLAR VƏ LİZİNQ ŞİRKƏTLƏRİ

- girov qiymətləndirilməsi;

- mühasibat uçotu məqsədləri üçün əmlakın bazar dəyərinin müəyyən edilməsi.

SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ

- zərərin qiymətləndirilməsi;

- sığortalanan əmlakın dəyərinin müəyyən edilməsi;

- daxili audit qurumunun yaradılması üzrə treninqlər;

SƏNAYE VƏ TİKİNTİ MÜƏSSİSƏLƏRİ

- mühasibat uçotu məqsədləri üçün əmlakın bazar dəyərinin müəyyən edilməsi;

- brend qiymətləndirilməsi;

- ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi;

- MHBS-nın tətbiqi üzrə treninqlər

DÖVLƏT TƏŞKİLATLARI

- mühasibat uçotu məqsədləri üçün əmlakın balans dəyərinin müəyyən edilməsi; - özəlləşdirilən əmlakın dəyərinin müəyyənləşdirilməsi

FİZİKİ ŞƏXSLƏR

- ipoteka krediti almaq üçün mənzillərin qiymətləndirilməsi;

- xarici səfərlər üçün tələb olunan əmlak təminatının verilməsi;

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI

- mal qalıqlarının və daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi;

BƏLƏDİYYƏLƏR

- əmlak vergisi məqsədləri üçün əmlakın qiymətləndirməsi;

BİZNESİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Müəssisələr

İstehsalat kompleksləri

Əyləncə və istirahət kompleksləri

İnvestisiya layihələri

MİZAN.AZ