XİDMƏTLƏR

BİZNESİN İNKİŞAFI

Yarandığı dövrdən etibarən biznesin inkişafına yardım etməklə bərabər, şirkətimiz mühasibat xidmətləri portfelini genişləndirmiş və beləliklə, getdikcə mürəkkəbləşən işgüzar mühitin tələblərinə uyğunlaşmışdır. Mövcud biznesin uğurlu olma səbəbi nədir? Biznesin genişlənməsi üçün sahibkar mütləq tam dəgigliklə bugün apardığı biznesin əsas uğur səbəbini başa düşməlidir. O bilməlidir ki, onun uğurunun səbəbi nədir. Bu suallın cavabı olmadan və ya yalnız olduqda biznesi genişləndirmək böyük riskdir. Uğurlu olma səbəblərinə görə biznesin tirajlanmasının mümkün olub olmamağı müəyyən edilə bilər. Vacibdir ki, nəyin və niyə baş verdiyini bilək. Bunu bilmədən biz səhv addımlar ataraq, böyük pullar itirə bilərik.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi:

1.Nəqliyyat vasitələri:Minik avtobilləri;yük avtobilləri və s.

2.Maşın və avadanlıqlar: Istehsal sahəsi üzrə maşın və avadanlıqlar; təsərrüfat sahəsi üzrə maşın və avadanlıqlar və s.

Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi:

1.Yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlak ; binalar və tikililər ; bina evlərindəki mənzillər və s.

2. Qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlak: Ofislər; ticarət obyektləri; xidmət sahəsi üzrə obyektlər və s.

3. Biznesin qiymətləndirilməsi: Müəssisələr; istehsalat kompleksləri və s.

TENDER

Tenderin sənədlər toplusuna aşağıdakıların daxil edilməsi zəruridir:

a) tender keçirilməsi haqqında tender keçirənin rəsmi qaydada təsdiq edilmiş qərarı;

b) tenderin keçirilməsi haqqında elanın dərc edildiyi qəzetlər və əgər varsa, reklam və bildiriş tipli

materialların nüsxələri;

v) əsas şərtlər toplusu;

q) bütün iddiaçıların tenderdə iştirak haqqında müraciətləri, iştirak haqqını ödəmələri barədə bank

MÜHASİBAT XİDMƏTİ

1. Aylıq, rüblük və illik vergi hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması

2. Aylıq rüblük və illik Statistika və DSMF hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması

3. Əmək haqqı və məzuniyyətlərin hesablanması

4. Ödənişlərin hazırlanması

5. Vergi orqanlarında yaranan bütün problemlərin operativ həll olunması

6. Yeni müəssisələrin vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməsi

7. Müəssisənin illik balans hesabatının hazırlanması

1C MÜHASİBAT PROQRAMI

1.Malların, materialların və xidmətlərin uçotu

2.Bank və xəzinə

3.Ticarət əməliyyatları

4.Standart anbar uçotu

5.Kontragentlərlə hesablaşmalar

6.İstehsal fəaliyyətinin uçotu

7.Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu

8.Qeyri –maddi aktivlər

9.ƏDV-nin uçotu

10.Əmək haqqının uçotu

11.Standart Kadrlar uçotu

TƏLİMLƏR

Şirkətimizin təcrübəli və peşəkar işçiləri sizə 1C 8.1 və 8.2 “Mühasibat” , “Satış və Anbar”, “Avtomatlaşdırma” proqramları üzrə təlim keçəcəklər.

Tədris proqramına aşağıdakilar daxildir:

Malların, materialların və xidmətlərin uçotu

Bank və xəzinə

Standart anbar uçotu

Torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu

Qeyri –maddi aktivlər

Əmək haqqının uçotu

Standart Kadrlar uçotu və s.

MONİTORİNQ

Real hadisələrin öyrənilməsi metodu (case study) vasitəsilə təlim iştirakçılarına müvafiq monitorinq və qiymətləndirmə üsullarının istifadəsi və tətbiqi üzrə təlim keçmək və layihələrin icrası zamanı monitorinq və qiymətləndirməni müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək məqsədilə təlim iştirakçılarında müvafiq bilik və bacarıqlar formalaşdırmaq.MİZAN.AZ